• Suomi
  • Suomenruotsi
  • Svenska
  • English
  • Русский
 • Dokumenttipankki

  Aineistoa Avalon Nordic Oy:n ECOLATOR®, AVALON® BIO ja AVALON® MÖKKI jätevesijärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen sekä tietoa tuotteista.

  Esitteet

  ECOLATOR Panospuhdistamot, esite (pdf)
  AVALON BIO 5 Maasuodattamo kaseteilla, esite (pdf)
  AVALON BIO 7 Maasuodattamo kaseteilla, esite (pdf)
  AVALON BIO 10 Maasuodattamo kaseteilla, esite (pdf)
  AVALON BIO Umpisäiliöt, esite (pdf)
  AVALON MÖKKI Pesuvesien maasuodattamo kaseteilla, esite (pdf)
  AVALON MÖKKI PISARA Pesuvesisuodatin, esite (pdf)
  AVALON MÖKKI Kantovesisuodatin, esite (pdf)


  Tyyppipiirustukset

  KAIKILLE ASUMISJÄTEVESILLE

  ECOLATOR Panospuhdistamot

  Ecolator 5, leikkauspiirustus (pdf)
  Ecolator 5, tasopiirustus (pdf)
  Ecolator 10, leikkauspiirustus (pdf)
  Ecolator 10, tasopiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 15, leikkauspiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 15, tasopiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 20, leikkauspiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 20, tasopiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 25, leikkauspiirustus (pdf)
  Ecolator MAX 25, tasopiirustus (pdf)
  Ecolator Panospuhdistamon jälki-imeyttämö (pdf)
  Ecolator Panospuhdistamon jälkisuodattamo (pdf)

  AVALON BIO – Maaperäkäsittelyjärjestelmät

  AVALON BIO Maasuodattamot

  AVALON BIO 5 Maasuodattamo kaseteilla (pdf)
  AVALON BIO 5 Vaakavirtausmaasuodattamo -matala rakenne (pdf)
  AVALON BIO 5 Vaakavirtausmaasuodattamo – pumppauskaivolla (pdf)
  AVALON BIO 7 Maasuodattamo kasetilla (pdf)
  AVALON BIO 10 Maasuodattamo kasetilla (pdf)
  AVALON BIO 5 Maasuodattamo – putkilla (pdf)

  AVALON BIO Maaimeyttämöt

  AVALON BIO 5 Maaimeyttämö (pdf)
  AVALON BIO 7 Maaimeyttämö (pdf)
  AVALON BIO 10 Maaimeyttämö (pdf)

  AVALON BIO Erillisviemäröinti ja Umpisäiliöt

  AVALON BIO Erillisviemäröinti – maasuodattamo kaseteilla (pdf)
  AVALON BIO Erillisviemäröinti – maasuodattamo putkilla (pdf)
  AVALON BIO Umpisäiliö 5m3 (pdf)
  AVALON BIO Umpisäiliö 10m3 (pdf)

  HARMAILLE VESILLE

  AVALON BIO Pesuvesien käsittelyjärjestelmät

  AVALON BIO 5 Pesuvesien Maasuodattamo kaseteilla (pdf)
  AVALON BIO 5 Pesuvesien Vaakavirtausmaasuodattamo kaseteilla (pdf)
  AVALON BIO 5 Pesuvesien Vaakavirtausmaasuodattamo pumppauskaivolla (pdf)
  AVALON BIO Pesuvesien Maaimeyttämö putkilla (pdf)

  AVALON MÖKKI Pesuvesien käsittelyjärjestelmät vapaa-ajan asunnoille

  AVALON MÖKKI Pisara Pesuvesien suodatin (pdf)
  AVALON MÖKKI Pesuvesien imeytyspaketti 1-putkilinja (pdf)


  Huolto-ohjeet

  ECOLATOR Pienpuhdistamon lietteen tyhjennys (pdf) ECOLATOR Fosforinsaostuskemikaalin Käyttöturvallisuustiedote (pdf)