Avloppsvatten

Det finns tre olika behandlingsmetoder för allt hushållsavloppsvatten. Vid ett kartläggningsbesök kartläggs vilken lösning som passar dig och din fastighet bäst.

Du kan bekanta dig med behandlingsmetoder för allt hushållsavloppsvatten här:

Minireningsverk

Markbäddsanläggningar 

Separata avlopp  

Green Rock IISI  

Svårt att välja? Be vår sakkunnige om hjälp! >>