Beställ service

SERVICE TEL. 040 827 1440

Om ditt reningsverk har ett funktionsfel så kan du beställa service här. Priset för servicen är fast oavsett var i fasta Finland din fastighet finns. Vi fakturerar inte kilometerersättning eller körtid. Servicepriset inkluderar en timme arbetstid. Eventuella reservdelar och eventuella tilläggstimmar tillkommer.

Pris 278€ inkl. moms 24%. Hushållsavdrag i beskattningen 111,20€.

 

Fält märkta med (*) är obligatoriska.