Gråvatten

När du vid din fastighet inte har en vattenklosett, utan istället t.ex. torrtoalett eller utedass så kan följande metoder användas för att rena bad-, disk- och tvättvatten (gråvatten).

BDT- alltså gråvattenreningen kan utföras som infiltration eller markbädd beroende på fastigheten och behovet. Produkterna lämpar sig för egnahemshus och fritidsbostäder.

BEKANTA DIG MED PRODUKTERNA