Nyckelfärdig leverans

DET ENKLASTE SÄTTET ATT SKAFFA ETT NYTT AVOPPSSYSTEM – NYCKELFÄRDIG LEVERANS

Avalons® Nyckelfärdiga -leverans är ett unikt, enkelt, smidigt och tryggt sätt att skaffa ett nytt avloppssystem.

Kartläggning– Planering– Åtgärdstillstånd – Produkter och tillbehör – Installation– Rådgivning

BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT KARTLÄGGNINGSBESÖK och dra nytta av våra förmåner
eller ring tel. 050 400 1797

1. Kartläggningsbesök vid fastigheten
Vår sakkunniga gör ett kostnadsfritt kartläggningsbesök vid fastigheten och du får förslag och en offert på den lösning/de lösningar som passar din fastighet och dina behov bäst. Det är bra att reservera ca 2 timmar för en kartläggning.

2. Skriftligt avtal
Du väljer den leveranshelhet som passar dig bäst och vi gör ett skriftligt avtal. Ett avtal – en ansvarstagare.

3. Lagenlig avloppsvattenplan
I vårt sortiment har vi alla olika metoder för hantering av hushållsavloppsvatten. Vi gör planen enligt ditt behov och din fastighets krav och den bäst lämpade lösningen. Vi beaktar lokala miljöskyddsbestämmelser.

4. Kontakt med myndigheterna
Vi tar hand om planeringsskedet och sköter kontakten med myndigheterna.

5. Åtgärdstillståndssökning
Vi ansöker om åtgärdstillståndet åt dig inklusive alla bilagor som behövs.

6. Produktleverans
Vi levererar alla produkter direkt från fabrik till din fastighet.

7. Allt installationsmaterial och jordmassor
Vår installationsteam beaktar och hämtar med sig allt material som behövs i samband med installation, så som,
– Installationssand och kross
– Rör och delar
– Inspektionsrör
– Backventil i samband av installation av minireningsverk
– Isolering

8. Installation och maskineri
Vi hämtar med oss maskiner för installationen.

9. FVA-arbetsledare
Ditt projekt har en utsedd FVA-arbetsledare som har godkänts vid byggnadstillsynen som en del av tillståndsprocessen.

10. Installations- och inspektionsprotokoll
Efter installationen skrivs ett överlåtelseprotokoll och FVA-inspektionsprotokoll. Vi går tillsammans igenom vad som har gjorts på byggarbetsplatsen.

11. Inskolning och stöd i användningen
Vi ger användningsskolning.

12. Mapp med dokumentation
Efter installation får du en mapp med Användarens handbok och annan dokumentation.

13. Färdig uträkning för hushållsavdrag
Efter installationen får du en fullständig uträkning för hushållsavdrag.


DET ENKLASTE SÄTTET ATT SKAFFA ETT AVLOPPSSYSTEM
AVALON®
NYCKELFÄRDIG -TJÄNST