Service

Beställ service »

Beställ flockningsmedel »

Service för minireningsverk

Fabrikens egna ECOLATOR® service står till tjänst överallt i Finland, originalreservdelar och flexibel & kundnära service. Vårt servicepris är fast i hela Fastlands-Finland. Vi debiterar inte kilometerersättningar eller körtimmar.

SERVICEAVTAL tel. 040 827 1440

Vårt Servicavtal är ett smidigt och bekymmersfritt sätt att se till att ditt ECOLATOR minireningsverk fungerar som det skall. Serviceavtalet inkluderar en fullständig service en gång per år och 20 liter flockningsmedel. Dessutom får du som AVALON Serviceavtalskund 15% rabatt på reservdelar och flockningsmedel.

Pris 390€ inkl. moms 24%. Du kan välja att betala serviceavtalet i en eller två rater. Hushållsavdragsgill del 140,00€.

REPARATIONSSERVICE tel. 040 827 1440

Om ditt reningsverk har driftstörningar, beställ reparationsservice via oss. Priset för servicen är fast var än i  Finland (Fastlands-Finland) du bor. Vi debiterar inte kilometerersättning eller körtid. Priset inkluderar 1h reparation av felet. Möjliga reservdelar och tilläggstimmar tillkommer.

Pris 278€ inkl. moms 24%. Hushållsavdragsgill del 111,20€.

ECOLATOR Slamtömning
ECOLATOR Sedimenteringsprov